tirsdag 13. mai 2008

Øldebatt!

Torsdag 15. mai er det øldebatt i kommunestyret. Jeg er misfornøyd med at kommunestyret ikke liberaliserte de alkoholpolitiske retningslinjene fordi kommunen har fått inn søknader som går utover retningslinjene som er vedtatt. Jeg skal likevel innrømme at torsdagens debatt blir mye roligere enn debattene vi hadde på 90-tallet. Da var det liv i kommunestyret, under de såkalte øldebattene.

På 90-tallet var jeg på den ene siden. Jeg ville innvilge alle søknadene, og så ikke et eneste problem. Mine motpoler var Bjørn Atle Hansen og Eli Skille. De mente at lengre skjenketider ville medføre større konsum. Litt etter litt ble politikken liberalisert, til Hansens og Skilles store fortvilelse. Etter hvert ble politikken slik den er i dag, med skjenking til klokken 02:00. Det medfører ingen problem, verken i forhold til bråk i byen eller konsum.

Jeg liker å ha rett i min argumentasjon!

Ingen kommentarer: