torsdag 15. mai 2008

Er en ja-kommune

Nordkapp kommune er en ja-kommune, i alle fall når det kommer til skjenkebevillinger. Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet fulgte for en gang skyld sin egen avtale, og innvilget alle søknadene i torsdagens øldebatt.

Jeg har vært forbannet fordi de tre partiene ikke liberaliserte de alkoholpolitiske retningslinjene da den saken ble behandlet i kommunestyret i desember 2007. Jeg antok at kommunestyret ikke ville innvilge søknader fordi retningslinjene ikke ble endret. Jeg tok heldigvis feil. Det ble innvilget søknader som strider mot retningslinjene. Det gjelder søknadene fra Corner og Nordkapphallen om uteservering. Høyre skal riktignok unnskyldes. Partiet prøvde å endre tiden for skjenking ute da retningslinjene ble behandlet i kommunestyret i desember. Høyre fikk ikke Arbeiderpartiet med på en liberalisering. Dermed ble de alkoholpolitiske retningslinjene slik de har vært de fire siste årene.

Til tross for retningslinjene vedtok kommunestyret i dag å innvilge søknader om uteservering til klokken 02:00. Det er bra, det er gledelig. Dagens vedtak strider mot retningslinjene. Politikerne staket altså ut en kurs i desember, og en ny kurs i dag. Det må være mulig å tenke fremover i noen måneder når en sak behandles. Det klarer ikke kommunestyret i Nordkapp. Heldigvis ble det et lykkelig utfall, men jeg mener fortsatt at retningslinjene bør endres slik at politikken er i tråd med det lokale rammeverket. Hvis ikke blir de alkoholpolitiske retningslinjene fullstendig meningsløse!

Ingen kommentarer: