torsdag 15. mai 2008

Oppsiktsvekkende: Høyre og FrP fremmet forslag!

Hurra, Høyre og Fremskrittspartiet brukte budsjettsaken i dagens kommunestyremøte til å fremme utredningsforslag. Forslagene var tannløse, uten mye politikk, men partiene fikk vist at det er liv i partigruppene. Hurra, hurra, hurra.

Rådmannen ble bedt om å utrede følgende:
-Nedleggelse av avdelingsstyret for Oppvekst og kultur, avdelingsstyret for Helse, omsorg og sosiale tjenester og avdelingsstyret for Miljø og tekniske tjenester.
-Samkjøring mellom Teknisk sektor og Nordkapp menighet når det gjelder Kirkegårdsarbeider.
-Hvor mange kan gå av på AFP-ordningen ved fylte 62 år i år 2008 og år 2009?

Jeg håper Høyre og Fremskrittspartiet synes det var artig å fremme forslag og at det frister til gjentakelse. Å fremme forslag som er i tråd med kontrakten som et parti har inngått med velgerne, er en viktig del av jobben til politikerne. Jeg vil ha mange flere forslag, gjerne forslag som er forankret i partienes prinsipprogram. Forslagene bør fremmes i avdelingsstyrene, formannskapet og kommunestyret. For så vidt er det bemerkelsesverdig at ordføreren (og andre ordførere i noen andre kommuner) må innkalle eksterne konsulenter som må holde foredrag for kommunestyret om økonomiprosesser. I gamle dager var dette en del av folkevalgtopplæringen som var i Fremskrittspartiet. Jeg vil anta at partiets fokus på dette er like høyt i dag som det var på 90-tallet. Fremskrittspartiet er ikke unike i sin skolering.

Nordkapp Høyre og Nordkapp Fremskrittspartiet fikk forresten enstemmig tilslutning for sine forslag.

Ingen kommentarer: