torsdag 29. mai 2008

Bomskudd!

Da Nordkapp kommunestyre vedtok at Honningsvåg skulle bli by, var det stor feiring. I realiteten var vedtaket et bomskudd, et skikkelig bomskudd. Nordkapp kommune er beviset på at fremtiden ikke kan vedtas, men må skapes.

Jeg var imot vedtaket. Det finnes grenser for hva som en politisk oppgave. Et byvedtak ligger langt utenfor kommunestyrets virkeområde, etter min mening.

Nå, mange år etter vedtaket, kan Nordkapp kommune motta det statlige småkommunetilskuddet. Vi er en by på papiret fordi kommunestyret vedtok det høsten 1996, men i realiteten er vi en bitteliten kommune. Bomskudd, bomskudd, bomskudd av et stort flertall i Nordkapp kommunestyre.

Fremtiden skapes – den kan ikke vedtas!

Ingen kommentarer: