mandag 29. november 2010

Liberale ungdommer

Nesten hele sentralstyret i FpU, Fremskrittspartiets Ungdomsorganisasjon, er for å legalisere narkotika, ifølge Jørn Kyle Finnesand som er én av liberalistene i Fremskrittspartiet.

Fra før av har Unge Venstre vedtatt at ungdomsorganisasjonen er for å legalisere cannabis. Unge Høyre har et stykke igjen, men har tross alt gått inn for heroinassistert behandling.

Det har vært en rivende utvikling i narkotikadebatten de siste årene. Jeg var jo moderat som ung FrP-politiker sammenlignet med dagens ungdommer.

Jeg er glad for at deler av denne gjengen skal styre Norge i årene som kommer. Nå håper jeg FpU tar skrittet fullt ut neste gang organisasjonen vedtar manifestet.

Selv om ungdomspolitikerne er liberale i narkotikaspørsmålet, betyr det ikke at dem liker misbruk av narkotika. Disse ungdomspolitikerne har skjønt at det er umulig å forby dumskap på en vellykket måte. Å misbruke rusmidler, uansett hvilke rusmidler vi snakker om, er dumt.

Av moderpartiene er det ingen som vil legalisere narkotika, men flere parti har en nokså liberal politikk for rus og rusomsorg. Det er umulig å fastslå et tidspunkt for en kursendring i moderpartiene, men kursendringen kommer. Det er garantert!

Jeg er nysgjerrig på hva lokale politikere mener om narkotika. Jeg vet at Nordkapp Høyre, en organisasjon som i skrivende ligger brakk, er for en urealistisk nulltoleranse. Hva de andre mener, vet jeg faktisk ikke. Ruspolitikk er, foruten øldebattene i kommunestyret, et fremmedord i lokalpolitikken.

Ingen kommentarer: