torsdag 18. november 2010

Færre innbyggere i Nordkapp

Det har de siste månedene, tredje kvartal, blitt færre innbyggere i Nordkapp. Tallene fra Statistisk sentralbyrå viser nedgang på 11. Etter en veldig positiv periode i 2010, kan det se ut som om trenden snur. Synd!

1.oktober 2010 var det registrert 3 201 innbyggere i Nordkapp kommune.

Tredje kvartal viser i alle fall at økte skattefinansierte overføringer, i form av småkommunetilskuddet, ikke automatisk gir flere innbyggere.

Ingen kommentarer: