søndag 28. november 2010

Nordkapp er en gjennomsnittskommune

Kommunene bruker friheten som alkoholloven gir.

Én av syv kommuner har gitt tillatelser til å skjenke til klokken 03:00. Rundt halvparten av kommunene har gitt bevillinger med skjenkestopp klokken 02:00, viser en gjennomgang SIRUS har gjort av kommunenes forvaltning av alkoholloven.

Maksimaltiden for skjenkebevillingene er satt til klokken 03:00.

Nesten alle kommunene har gitt salgstillatelser til lovens maksimal tid som er til klokken 20:00 på hverdager og til klokken 18:00 på lørdager.

Nordkapp er altså en gjennomsnittkommune når det gjelder alkoholpolitikk. Jeg må legge til at kampen for å bli en gjennomsnittskommune var lang og hard. Det var harde fronter på 90-tallet og jeg var i mange heftige diskusjoner med byråkraten Anne Sivertsen og politikerne Bjørn-Atle Hansen og Eli Skille.

De som ønsker lengre skjenketider og flere bevillinger, må stemme på liberale politikere i 2011. Borgere som ønsker en mer restriktiv alkoholpolitikk, må stemme på personer som fronter formynderholdninger.

Liberalisering
Gjennomgangen viser at kommunene bruker valgmulighetene som dagens alkohollov gir. Den samme valgmuligheten ville bedriftene brukt dersom det var en uinnskrenket salgs- og skjenkerett. Selv med en mulighet til å skjenke alkoholholdige varer 24 timer i døgnet, ville et fåtall av bedriftene benyttet seg av muligheten fordi markedet begrenser dette på en ypperlig måte uten politisk innblanding. Få bedrifter vil ha åpen dersom dette medfører tapte penger.

Jeg vil ha fri omsetning av alkohol, og jobber hver dag, gjennom Liberaleren, for å få oppslutning for en liberal alkoholpolitikk. En liberal alkoholpolitikk er en god alkoholpolitikk!

Ingen kommentarer: