tirsdag 30. november 2010

Et inkompetent hovedstyre?

Jeg har lyst å svare ja på eget spørsmål. Det som gjør at jeg holder litt igjen, er at flere hovedstyremedlemmer gjør en fantastisk jobb. Først og fremst for barn og ungdommer i Nordkapp. Hovedstyret har i alle fall bevist at det er vanskelig å forby dumskap på en god måte.

I natt kom HT & IFs vedtak om narkotika på nettstedet til Radio Nordkapp. Vedtaket, eller artikkelen, ser stygg ut, fordi det går direkte på meg som person og direkte på personer som har et liberalt utgangspunkt. Vi blir flere og flere. Unge Venstre går inn for å legalisere cannabis. Venstre har en liberal politikk for rusomsorg. FpU er naturlig nok liberale. Unge Høyre går inn for heroinassistert behandling. Mange vil komme etter Unge Høyre. Når, og jeg skriver når, dette blir vedtatt, er nullvisjonen mot narkotika død. Hovedstyret vil altså stenge ute en stor del av befolkningen fra tillitsmannsapparatet fordi styret har tro på forbundslinje, pisk og tvang. Det er en vanvittig tanke. Gode, gamle Stalin ville følt seg hjemme i hovedstyret til Honningsvåg Turn & Idrettsforening.

Jeg må også legge til at det var hovedstyremedlemmer som stemte for dette vedtaket, som ga meg full støtte som leder i fotballgruppas valgkomité på årsmøtet som ble avholdt fredag 29. oktober. Det er så inkonsekvent som det er mulig å bli. Det er amatørmessig, på grensen til fullstendig useriøst.

Artikkelen på radionordkapp.no:
”Hovedstyret i Honningsvåg Turn & Idrettsforening tar sterk avstand fra Bjørn Magne Solviks holdninger om å legalisere narkotika.
Hovedstyret fastslår at ingen med slike holdninger kan være sentrale tillitsmenn i foreningen.
Narkotika er et ulovlig rusmiddel, og HT & IF tar derfor sterk avstand fra alle uttalelsene om å legalisere og bruk av narkotika.
Vedtaket var som følger:
HT&IF vil derfor presisere at vi ikke ønsker å assosieres med bruk av ulovelige rusmidler, og vil gjøre det helt klart at vi ikke vil godta slike holdninger fra noen av våre sentrale tillitsmenn, verken nå eller i fremtiden.
Det betyr at ingen med slike holdninger til narkotika kan inneha sentrale tillitsverv som styreverv eller trenere i HT&IF”.

Det har vært godt kjent at jeg er for en helt annen ruspolitikk. Jeg har skrevet mange artikler om temaet. Den første ble publisert på Liberaleren 24. januar 2001. Jeg var medlem av en organisasjon som het FRIdemokratene, en organisasjon som hadde en stortingsrepresentant som fremmet forslag om legalisering i 1997. Jeg ble senere nestleder i organisasjonen. De som ikke har visst om mine standpunkt har sovet i timen. Jeg kan umulig få skylden for slappe rutiner. De som velger en person inn i et tillitsverv, har et personlig ansvar om å sette seg inn hva personen mener i konfliktfylte spørsmål. De som ikke gjør dette, er farlig nær grensen for dum.

Hovedstyret i HT & IF brøt organisasjonens vedtekter med sitt vedtak og basislovnormene fra Norges Idrettsforbund. HT & IFs vedtekter ble godkjent av idrettsstyret i 2008. Vedtaket i hovedstyret er verdiløst!

Jeg skrev torsdag 25. november følgende brev til hovedstyret med kopi til Finnmark Idrettskrets. Brevet ble sendt fredag 26. november klokken 00:52:
”Jeg ber hovedstyret annullere vedtaket som ble fattet i det forrige hovedstyremøtet angående tillitsmenn og narkotika. Jeg ber hovedstyret gjøre et nytt vedtak basert på verdiene mot rus, vedtatt av Norges Idrettsforbund.

Jeg har ikke sett møteboken, men har hørt vedtaket referert på Radio Nordkapp basert på en pressemelding sendt ut av Werner Hansen på vegne av foreningen.

Det er ikke hovedstyret i Honningsvåg Turn & Idrettsforening som bestemmer styresammensetningen i foreningen. Det blir bestemt gjennom valg på årsmøtet, som naturlig nok er foreningens høyeste organ. Ifølge foreningens vedtekter og basisnormallovene fra Norges Idrettsforbund, har personer over 15 år stemmerett og er valgbar dersom medlemskapet har vært gyldig i minst én måned og medlemsforpliktelsene er oppfylt. (§5 i basisnormallovene og også i tråd med vedtektene behandlet på foreningens årsmøte) Jeg kan også vise til §3 i det samme lovdokumentet.

Jeg, og en del andre i samfunnet, er veldig liberal i ruspolitikken og jeg antar hovedstyrets forhandlinger gikk på mine meninger til narkotikapolitikken. Selv om jeg er liberal, er jeg tilhenger av å følge lover og regler. Dette er ikke første gang jeg reagerer på at hovedstyret bryter basisnormallovene. Jeg ber hovedstyret følge vedtatt lovverk.

Dersom hovedstyret ikke følger opp vedtatte lover, vil det bli vanskelig å få medlemmene til å være lovlydige i forhold til vedtak i idrettsbevegelsen. Hovedstyret skal og må stå frem som et godt eksempel. Jeg forventer at HT & IF følger opp egne vedtekter”.

Er det noe vi liberalister vet, er det at vi må være bedre forberedt og kunne lovverket bedre enn alle andre. Vi har standpunkt som er utfordrende for mange. Derfor må jeg meddele at jeg er overrasket over at hovedstyret utfordrer meg med noe som er et overtramp mot vedtatt lovverk og normale spilleregler. Werner Hansen bør, etter et langt samarbeid, kjenne meg rimelig godt. Vedtak, vedtekter og spilleregler, er viktig for meg.

Jeg forventer at hovedstyret gjør et nytt vedtak basert på gjeldende politikk fra Norges Idrettsforbund. Dersom det ikke skjer, bør hovedstyre ekskludere meg. Det blir vanskelig, ettersom jeg ikke har brutt idrettens retningslinjer.

Jeg er fortsatt i tvil om hva jeg vil gjøre i mitt forhold til HT & IF. Jeg har ikke sans for personer som bryter spillereglene og vurderer å gi opp alt dugnadsarbeid. Jeg tenker fortsatt, og blir nok ikke ferdig med det denne natten. Dersom jeg ikke gir meg og stiller opp til valg igjen, håper jeg at de som er uenig med en liberalist lanserer en motkandidat og stemmer på kandidaten. Det er kun gjennom å bruke stemmeretten at det er mulig å hindre meg og andre liberale personer verv i HT & IF.

1 kommentar:

Anita Nyholt sa...

Vi flotter oss med at vi har ytringsfrihet. Man kan ikke gi noen sparken for politiske meninger i Norge. Men hva hjelper det å ha rett til å mene og si hva man vil, når systemet er lagt opp til at man ikke skal tørre å si noe allikevel.

Takk for at du tør! :)