onsdag 10. november 2010

Norge på overdosetoppen

Norge ligger øverst på statistikken over dødsfall som skyldes overdoser, ifølge Senter for rus- og avhengighetsforskning.

Senteret viser til rapporten fra EMCDDA.

Det er mulig å si mye rart om norsk narkotikapolitikk, men vellykket er den ikke.

Ruspolitikken er én av grunnene til at jeg er glad i Venstre. Jeg mener Venstre, i motsetning til flere andre parti, viser omsorg for de svake av de svakeste. Les artikkelen Kriminell for å få behandling? Artikkelen er signert Anne Solsvik.

Ingen kommentarer: