fredag 26. november 2010

Offentliggjør to kommentarer som en bloggpost

Jeg gjør nå et unntak, og publiserer to kommentarer som en bloggpost. Rett og slett fordi jeg mottok en kommentar i dag tidlig fra en person som mangler store kunnskaper.

Anonym skriver: Finn andre arenaer enn idrettens til å fronte din narkotikakampanje!

Mitt svar: Anonym! Hvis du mener jeg har frontet narkotikaspørsmålet i idrettsbevegelsen, er det så galt som det er mulig å bli. Jeg er faktisk tilfreds med idrettens holdning mot rus. Jeg mener faktisk at idrettsorganisasjonene kunne bli enda mer restriktiv mot alkohol, som er en lovlig vare. Har også, riktig nok for mange år siden, fremmet forslag om dette, men ble nedstemt.

Narkotika er i dag ulovlig og idrettsbevegelsen tar avstand fra kriminelle handlinger som bruk og besittelse er.

Narkotikaspørsmålet er politikk, og hører hjemme i de politiske partiene, på nettet, i mediene…… Det er på disse arenaene temaet blir debattert.

De eneste spørsmålene jeg er i opposisjon i forhold til flertallet i HT & IF, er i spillpolitikken og bruk av egenandeler. Egenandeler har fotballgruppas styre drøftet flere ganger de siste tre årene. Jeg har hele tiden frontet høyere egenandeler, men har ikke fått helt gehør for mitt syn. Spillpolitikken ble debattert i forbindelse med Fotballtinget i 2010. Jeg mente, og mener fortsatt, at HT & IF skulle gå inn for å avvikle Norsk Tippings monopol, men ble nedstemt i fotballgruppas styre.

Anonym, det er synd du fremstår som anonym med den påstanden som du fremmet. Den er og blir feil.

Ingen kommentarer: