fredag 5. november 2010

Skryt til Nordkapp kommune

Nordkapp idrettsråd har behandlet saken: Teknisk kommuneplandel for idrett og fysisk aktivitet for perioden 2011 – 2015.

Denne gangen får kommunen skryt fordi vi har fått god tid til å behandle saken, noe som har vært uvanlig de siste årene. Vi påpekte dette for ett år siden og kommunen har forbedret rutinene. Det nytter å fremme gode forslag!

Ettersom prioriteringen er satt opp i et skjema, sliter jeg med å kopiere vedtaket til bloggen. Derfor skriver jeg heller vedtaket, og viser til Teknisk kommuneplandel for idrett og fysisk aktivitet for perioden 2011 – 2015.

Vedtak:
Nordkapp idrettsråd støtter den prioriterte rekkefølgen som ligger i plandokumentet.

Rekkefølgen er en konsekvent av tidligere vedtak både i Nordkapp idrettsråd og i Nordkapp kommunestyre. Idrettsrådet takker Nordkapp kommune for at rådet fikk god tid til å behandle saken.

Ingen kommentarer: