tirsdag 2. februar 2010

Vil gi kommunene valgfrihet

Sogn og Fjordane Venstre har tatt tak i et gammelt forslag fra Liberaleren, nemlig å la kommunene få velge valgdatoene.

Reformen vil revitalisere lokaldemokratiet, og sentrale politikere og sentrale saker vil ikke være dominerende i mange kommunevalgkamper. De som stemmer Høyre i Tromsø, stemmer ikke på Erna Solberg. En reform vil synliggjøre dette på en langt bedre måte enn det ordningen med felles valgdag gjør.

Det er Sogn Avis som har en artikkel om Venstre-forslaget.

Egen valgdato for Nordkapp vil nok i dagens situasjon svekke Nordkapp Høyre og Nordkapp Fremskrittsparti, fordi partiene får drahjelp av valgkampen som partiene gjennomfører fra sentralt hold. Likevel ønsker jeg en reform, og mener bestemt at det vil gi økt fokus på lokale saker.

Ingen kommentarer: