torsdag 18. februar 2010

Folketallet

Folketallet i Nordkapp og de andre kommunene i Finnmark. I Nordkapp blir vi dessverre færre og færre, selv om tilbakegangen ikke har vært så stor de siste månedene.

Hvorfor er folketallet viktig?
Det er vanskelig å forklare på en enkel måte hvorfor folketallet er viktig for kommunene. Det er folketallet som i stor grad avgjør det statlige bidraget til kommunesektoren.

For meg er det viktig å påpeke at vi ikke tåler å bli så mange færre før mye ramler sammen i lokalsamfunnet. Vi er avhengige av x-antall innbyggere for å bevare et variert næringsliv og et variert kulturliv. Få innbyggere betyr få kunder i butikkene, få personer til å ta på seg tillitsverv, få personer som går på konserter osv. Alle aktørene i privat sektor er avhengig av at noen etterspør tilbud, og reduksjon i folketallet betyr i stor grad redusert etterspørsel.

1 kommentar:

Anonym sa...

På tide at du tar et "tak" sjøl for å øke befolkningen her i kommunen?