mandag 1. februar 2010

Likestillingspanel

I dag har barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken (SV), nedsatt et likestillingspanel. Forhåpentligvis blir panelet et nytt supperåd som ikke får gjort større skade i et samfunn som allerede er overregulert.

Likestillingspanelet består av 31 kvinner, og panelet blir ledet av Loveleen Brenna. SV-politikeren Kirsti Bergstø er nestleder.

Moderne borgere foreslår nedleggelse av Likestillingsombudet, slik Nils August Andresen har gjort hos Minerva. Regjeringen svarer med å etablere et gigantisk supperåd som skal jobbe med saker som sosialdemokratiske politikere har jobbet med i mange år. Smør på flesk! Måtte arbeidet til likestillingspanelet kunne skrives på et sigarettpapir med stor tusj når panelet sluttfører sitt virke.

Nordkapp er ikke spesielt god på likestilling, til tross for at Arbeiderpartiet og SV kjører showet i kommunestyret og de ulike avdelingsstyrene. Det i seg selv bør være et tankekors for statsråden.

1 kommentar:

Magnus sa...

Dette minner litt om det minst like viktige "mannsrollepanelet", der Jon Michelet m.fl. skulle utrede.....ja hva var det egentlig de skulle utrede? Viktig var det, i alle fall.