onsdag 10. februar 2010

Hvorfor er jeg for kommunesammenslåinger?

Det er debatt om kommunesammenslåinger. Mange toppolitikere har de siste månedene fremmet forslag på nye Norges-kart. Kommunesammenslåinger er god Høyre-politikk, fordi det i utgangspunktet betyr bedre bruk av skattefinansierte penger.

Jeg er, som en mer eller mindre god Høyre-mann, for kommunesammenslåinger. Jeg mener det vil gi reduksjon av offentlige utgifter. Jeg fikk sjokk da jeg leste CEPO-notatet om virkningene i Danmark, etter at kommunalreformen har virket i noen år i vårt naboland.

Hvis Nordkapp og Porsanger blir én kommune, må virkningene være ett rådhus istedenfor to slik det er i dag. Det må bli én Teknisk sektor, én kultursektor, én helse- og sosialsektor osv. I teorien må antall administrative stillinger bli halvert. Reduksjon i utgiftene kan politikerne bruke til å styrke tjenesteproduksjonen, eller fjerne eiendomsskatten. Økt økonomisk handlingsrom kan bety bedre infrastruktur, alt ettersom hva politikerne prioriterer.

Om rådhuset ligger i Lakselv eller Honningsvåg, er i utgangspunktet klinkende likegyldig. Dagens teknologi har sørget for at de fleste av oss ikke besøker rådhuset. Vi ringer eller sender e-poster når vi skal ha kontakt med en kommunal byråkrat.

Større kommuner vil også styrke ulike fagmiljø, og det er en fordel. Jeg mener likevel at økonomi er det viktigste argumentet, fordi gode fagmiljø kan vi sikre gjennom interkommunalt samarbeid og privatisering av oppgaver.

Hvis en kommunesammenslåing ikke gir reduksjon i administrative stillinger, vil poenget med sammenslåingen være borte. Hvorfor skal vi ha én kommune dersom vi skal beholde alle sektorstillingene som Nordkapp kommune og Porsanger kommune har?

Hvis kommunesammenslåinger skal bli vellykket, må det politiske flertallet være enige om målsetningen. Jeg er ikke sikker på at alle som tegner nye Norges-kart ønsker store økonomiske gevinster.

Mer om kommunesammenslåinger i Dagsavisen.

Ingen kommentarer: