torsdag 18. februar 2010

Debatt i Radio Nordkapp

Det er debatt i Radio Nordkapp i ettermiddag. Temaet er rimelig bredt, men det er spennende at han Raymond inviterer politikere og næringslivs- og kulturpersonligheter til debatt om Nordkapp.

Det er altfor få debatter i Nordkapp der meninger brytes. Debatter og uenigheter skal gi fremskritt, og passive borgere (politikere) kan være årsaken til noen dårlige år for kommunen og lokalsamfunnet. En grå sosialdemokratisk masse har i alle fall ikke vært en suksess!

Hør ettermiddagens debatt i Radio Nordkapp. Jeg gleder meg!

Ingen kommentarer: