lørdag 20. februar 2010

Forbruk: Kr 562 kroner

Styret i Nordkapp idrettsråd holder på med forberedelsene til årsmøtet som er på torsdag. Regnskapet for det siste året viser en utgiftsside på kr 562 kroner. Det er effektivitet i praksis.

Lave utgifter betyr et minimalt behov for inntekter. Derfor betaler ikke medlemmene kontingent. Hadde offentlig sektor hatt samme filosofi, ville skattenivået i Norge vært betydelig lavere.

*Stolt*

Nordkapp idrettsråd har behandlet 22 saker i 2009. Saksområdene:

• Fordeling av lokale aktivitetsmidler til Idrettslag.
• Idretts- og anleggsplanen.
• Kulturmidler.
• Høstsamling for idrettsrådene.
• Anleggspolitisk handlingsplan.

Ingen kommentarer: