onsdag 17. februar 2010

Nytt kommunestyremøte

Ordfører i Nordkapp, Kristina Hansen, har innkalt til kommunestyremøte.

Sakslisten:
-Protokoll
-Referatsaker
-Seniorpolitikk i Nordkapp kommune
-Nærværsprosjektet – Evaluering 2008 – 2009 og handlingsplan 2010 – 2011.
-Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Nordkapp kommune.
-KOM I FOKUS Finnmark – et kulturutviklingsprosjekt.
-Full barnehagedekning? Status og utvikling.
-Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt.

Sakene er lagt ut på nettstedet til Nordkapp kommune. For politikere som liker ideologi, er det faktisk et spennende sakskart.

Ingen kommentarer: