mandag 8. februar 2010

Katastroferesultat

Kommunalreformen i Danmark, som trådte i kraft 1. januar 2007, reduserte antall kommuner fra 270 til 98. Til tross for betydelig færre kommuner, økte tallet på administrative stillinger.

Ifølge en rapport fra CEPOS har det blitt 8 500 flere byråkrater etter at reformen trådte i kraft. Det betyr færre kommuner, men dyrere drift fordi det administrative apparatet har blitt større i mange kommuner.

Det er stor forskjell på kommunene. Fredericia fikk langt flere byråkrater etter kommunesammenslåingen, mens Hillerød fikk færre byråkrater.

En tankevekker
Resultatene fra Danmark er en tankevekker for politikere i Norge som vil redusere antall kommuner. Reduksjon i antall kommuner betyr ikke automatisk mindre byråkrati og lavere driftskostnader. Politikerne må ha også privatisere tjenester, for å oppnå et ønsket resultat.

Les Rapporten.

CEPOS er en uavhengig tenketank med fokus på frihet, ansvar, privat initiativ og en begrenset statsmakt.

Ingen kommentarer: