lørdag 20. februar 2010

Hovedstyret bør gripe inn i revygruppa

Jeg har de siste dagene hørt merkelige historier om valgkomiteens arbeid i revygruppa. Valgkomiteen jobber med å bytte ut kandidater som ikke er på valg i år. Hvis HT & IF hadde vært et politisk parti i en større by, ville revygruppa fått førstesiden i VG på grunn av amatører i valgkomiteen.

Valgkomiteen kan ikke og skal ikke fremme forslag på motkandidater på personer som ikke er på valg. Hvis de som ikke er på valg velger å beholde vervene, altså ikke trekker seg frivillig, forblir de i posisjonene til de er på valg. Dermed basta!

HT & IF er en idrettsorganisasjon, selv om revygruppa ikke er en del av norsk idrett. Det gjør organiseringen av foreningen jeg er medlem av, litt spesiell. Valgte personer i idrettsbevegelsen kan miste valgte verv ved dom i idrettens organer, for eksempel doping, underslag osv. Ingen slike episoder er under opprulling i revygruppa.

HT & IF som forening kan nok også ekskludere medlemmer og da mister personene retten til å ha verv i foreningen. Men jeg vet ikke om noen slike episoder og dermed kan jeg ikke vise til tidligere praksis.

Jeg håper hovedstyret griper inn i valgkomiteens arbeid i revygruppa. HT & IF består av personer som helt frivillig engasjerer seg i arbeid for Nordkapp-samfunnet. Alle fortjener forutsigbare spilleregler og respekt.

For øvrig tror jeg tiden er inne for et formelt møte i valgkomiteen. Valgkomiteens leder har ansvaret med å innkalle til møte.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Skjønner godt at man prøver å kvitte seg med/bytte ut enkelte styremedlemmer. Den/de dette gjelder har helt klart ikke vært klar over hva man har sagt ja til når man har sagt seg villig til å sitte i ett revystyre. Disse deltar ikke i noe av den aktiviteten et slikt verv forplikter dem til. Dermed blir man et irritasjonsmoment for det øvrige styre. Det enkleste hadde selvsagt vært om de så dette selv, tok konsekvensen av det, og trakk seg. Når de ikke gjør det MÅ valgkomiteen ta tak.

Solvik sa...

Anonym, jeg er helt uenig med deg. Valgkomiteen har ikke som arbeidsoppgave å jobbe med representanter som ikke er på valg. At valgkomiteen vil bytte ut personer som er på valg, er helt i orden og det er valgkomiteens plikt å foreslå kandidater som de mener er bedre egnet.

Hvis årsmøtet har valgt kandidater som ikke gjør en god jobb, har årsmøtet foretatt et dårlig valg. Det valget får man i utgangspunktet ikke rettet opp før personen er på valg.

Styrearbeid er i utgangspunktet er teamarbeid, et samarbeid mellom flere/mange personer. Hvis det fungerer dårlig i revygruppa, trenger det ikke nødvendigvis være en eller to enkeltpersoner som har skylden.

HT & IF har mye å lære om organisasjonskultur, og denne saken er et godt bevis på det.

Jeg har ingen meninger om styret har gjort en god eller dårlig jobb. Det er prosessen jeg reagerer på, og den er uverdig.