torsdag 25. februar 2010

Gammel nok, men likevel for ung

Som 18-åring er det mulig å bli valgt inn i Nordkapp kommunestyre, men kommunestyrerepresentantene kan i fremtiden være for unge til å kjøpe tobakk.

Statistisk sentralbyrå har publisert Nordmenns røykevaner 2009. Helsedirektoratet liker ikke utviklingen, og ønsker forsterket innsats mot norske røykevaner.

--Vi ser behov for en styrket satsing på tobakksforebygging, og ønsker å begrense tilgangen på røyk og snus for ungdom. Prisøkninger, høyere aldersgrense og mer kontroll med utsalgsstedene er virkemidler som bør vurderes for å redusere tobakksbruken blant unge, sier helsedirektør Bjørn-Inge Larsen til Helsedirektoratet.no.

De som er gamle nok til å sitte i kommunestyret, er utvilsomt i stand til å vurdere fordelene og ulempene tobakksproduktene medfører. Bjørn-Inge Larsen, din formynder!

Gammel nok til å bestemme din hverdag gjennom blant annet kommunebudsjett og skolepolitikk, men for ung til tobakk. Merkelig, ikke sant?

Ingen kommentarer: