tirsdag 23. februar 2010

Foreslår ny spillpolitikk – en sak i fotballgruppas styre

I kveldens styremøte i fotballgruppa skal vi diskutere spillpolitikk, en sak som skal opp på forbundstinget i mars måned.

Jeg legger frem følgende forslag i styremøtet:
Bjørn Magne Solvik foreslår:
Fotballgruppas delegat på forbundstinget skal støtte forslag om en ny spillpolitikk med konkurranse i markedet.

I dag er det over 300 000 nordmenn som spiller på internett, og pengene går rett ut av landet uten at idretten eller kulturaktører nyter godt av tilskudd fra aktørene.

Fotballgruppa mener det er to grunner til at Norges Fotballforbund bør ta initiativ til å endre norsk spillpolitikk. Hovedgrunnen er at det går mye penger ut til spillaktører i utlandet som ikke gir noe til frivilligheten i Norge. Den andre grunnen er at Norsk Tipping trenger konkurranse. Norsk Tipping bruker nesten like mye på egen virksomhet som de gir til norsk idrett i løpet av ett år, og det indikerer at selskapet har behov for konkurranse fra andre aktører som bør få konsesjon for virksomhet på det norske markedet.

Kun Venstre og Fremskrittspartiet støtter klart og tydelig en slik linje blant stortingspartiene.

Ingen kommentarer: