fredag 1. august 2008

Bønna, hvorfor oppsummerer du ikke år 1?

Det spørsmålet kom på e-post til meg i natt. Jeg vil anta leseren tenker på oppslagene som har vært i Radio Nordkapp den siste uken, der han Raymond har intervjuet Svein Rune Pettersen og Lars Helge Jensen.

Jeg har med vilje latt være å oppsummere det første året i denne perioden for kommunestyret, rett og slett fordi jeg er misfornøyd med Høyre. Jeg er medlem av Høyre, og det er i utgangspunktet ikke min oppgave å skjelle ut partiet ved alle anledningene. Jeg er misfornøyd fordi Høyre ikke har prøvd å gjennomføre mye høyrepolitikk og fordi avtalen mellom Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet ikke er fulgt opp på mange punkt.

Det som bekymrer meg er hvordan Høyre og Fremskrittspartiet skal få større oppslutning ved kommunevalget i 2011. I dag er det umulig å skille de tre partiene, altså Ap, Høyre og FrP, i praktisk politikk. Partiene fremstår som identiske, og det vil gi velgerne et betydelig problem med å velge parti om tre år. Sannsynligvis blir resultatet lav valgoppslutning.

Jeg var fornøyd med forslagene som Høyre og Fremskrittspartiet vedtok på et medlemsmøte, men forslagene ble aldri fremmet på en ordentlig måte. Det var skuffende, og det er slike forslag jeg forventer fra Høyre og Fremskrittspartiet. Det vil, dersom forslagene får oppslutning, bringe kommunen inn på rett kurs og velgerne får se skillelinjene mellom partiene. Skillelinjer og politisk debatt er kun positivt. Høyre/Fremskrittspartiet bidrar til at debatten er fraværende i Nordkapp.

Ingen kommentarer: