onsdag 20. august 2008

Ros til Bjørn Ronald


Jeg vil gi ros til høyremannen og bedriftslederen, Bjørn Ronald Olsen. Han satser i Nordkapp, og det er bra. Gratulerer med oppkjøpet av bruket i Kamøyvær.

Mange av mine venner er skeptisk til Olsens oppkjøp, men det er venner som ikke aksepterer eiendomsrettigheter. De mener det er uheldig at Olsen skal styre nok et anlegg fordi han har minimalt med videreforedling av fisk. Kort fortalt mener mine venner at Olsen kun kjøper fisk, vasker fisken, pakker den i kasser og sender den til utlandet med en fortjeneste.

Hvis det er dette Bjørn Ronald Olsen gjør, så er han i sin fulle rett. Storbukt Fiskeindustri må få styre egen bedrift slik eieren/eierne mener det er best. De som er uenig, kan starte en konkurrerende virksomhet.

Det er synd norsk næringsliv ikke videreforedler mer av fisken som landes på de ulike mottakene, men vi kan takke oss selv for. Et høyt skattenivå og et svært detaljert regelverk med råfiskloven i spissen, er et hinder for personer som vil utvikle fiskerinæringen. Bjørn Ronald Olsen kan ikke få skylden for den sosialdemokratiske politikken som føres.(Foto: Radionordkapp.no)

Ingen kommentarer: