fredag 22. august 2008

Arbeiderparti-politiker som ikke tenker før han snakker

Jan Bøhler, leder i Oslo Arbeiderparti, ønsker obligatorisk videregående skole. Det betyr at han vil utvide grunnskolen fra 10 til 13 år. Et dramatisk forslag med tanke på reduserte valgmuligheter og redusert frihet.

Forslaget er med dagens lovverk helt urealistisk. For å få til obligatorisk videregående skole, må den seksuelle lavalderen økes. Ingen 16- og 17-åringer kan få barn hvis dem tvinges til å gå på skole.

Høyre er selvsagt imot forslaget, og Unge Høyres leder argumenterer på en god måte.

Om jeg forsvarer at unge jenter får barn?
Det har jeg ingen meninger om. Det valget må være enkelt få ta, uten innblanding fra politikerne. Det er forresten flere i Nordkapp som har fått barn, i god tid før dem fylte 18 år.

Ingen kommentarer: