torsdag 21. august 2008

Et eksempel på skattefinansiert sløsing

Finnmark fylkeskommune har over 500 000 kroner i ubrukte midler til forenkla nærmiljøanlegg. Et eksempel på misbruk av skattefinansierte penger. Velg et tall i budsjettprosessen og politikerne vedtar tallet.

Ingen kommentarer: