torsdag 21. august 2008

Arbeiderpartiet bommet

Det er artig å lese pressemeldinger fra tiden da Arbeiderpartiet var i opposisjon, og Høyre, Venstre og KrF var plassert i regjeringskontorene. Arbeiderpartiet klaget på dårlig distriktspolitikk og fraflytting. Ett år før Stoltenberg-regjeringen ”går av”, er situasjonen like dårlig.

I årets seks første måneder har folketallet i Nordkapp gått ned med 26. 1. juli 2008 var det registrert 3 193 innbyggere i Nordkapp. Nordkapp hadde et fødselsoverskudd på 2, men en nettoutflytting på 28, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Over halvparten av alle kommunene i Finnmark hadde folketallsnedgang i det første halvåret av 2008.

Jeg sier ikke at det blir mye bedre med en ny regjering, men verre enn nå blir det ikke. Litt mindre offentlig styring vil styrke Nordkapp og Finnmark.

Ingen kommentarer: