mandag 4. august 2008

Salg av aksjer

Nordkapp Høyre gikk i 1999 til valg på et program der Høyre ønsket å selge alle aksjene som kommunen hadde i ulike selskap. Programmet tok også for seg Repvåg Kraftlag som skulle omdannes til et aksjeselskap. Programmet ble, med noen små endringer på blant annet fiskerifondet, vedtatt enstemmig. Jeg var leder av programkomiteen.

Høyre gjorde et brakvalg. Vi fikk over 30 prosent i oppslutning og 8 av representantene i kommunestyret. Dessverre fremmet Høyre ikke et eneste privatiseringsforslag i perioden 1999-2003. Bare som et tillegg til Lars Helges ønske som han kom med i Radio Nordkapp i dag.

Valgprogrammet for perioden 1999 – 2003 er sannsynligvis det beste Nordkapp Høyre har gått til valg på. Programmet var svært konkret og veldig ideologisk. Hadde kommunestyret fulgt Høyres program, ville dagens situasjon i Nordkapp vært helt annerledes.

Ingen kommentarer: