torsdag 21. august 2008

Politikk kan være svært tilfeldig

Politikk kan være svært tilfeldig. På tirsdag skal det faste utvalg for plansaker behandle en sak som dreier seg om flerbrukshallen. Enkelt beskrevet dreier saken seg om en dispensasjon fra plan- og bygningsloven for bygging av en flerbrukshall på Menes. Kommunestyret har tidligere gjort et prinsippvedtak om å bygge hallen. Hvis planutvalget ikke følger opp kommunestyrets enstemmige vedtak vil saken ble trenert, men sannsynligvis ikke nok til å stoppe hallprosjektet.

Det faste utvalg for plansaker består av formannskapet, pluss barnas representant som er oppvekst og kultursjef, Tove Hunnålvatn.

Jeg skal prøve å gi en kort beskrivelse på hvor tilfeldig politikk kan være, en av årsakene til at jeg og mange politikere på borgerlig side ønsker at makt skal flyttes fra offentlig til privat sektor.
Felleslisten Ap, Høyre og FrP:
Kristina Hansen, AP: Kommer til å gjøre sitt for at kommunestyrets vedtak blir fulgt opp.
Svein Rune Pettersen, AP: Kommer til å gjøre sitt for at kommunestyrets vedtak blir fulgt opp. Er en idrettsvenn, tidligere leder av HT & IF.
Lars Helge Jensen, Høyre: Umulig å si. Deltok ikke på kommunestyremøtet der beslutningen om hallen ble fattet. Lar seg påvirke av èn av dem som har klaget på plasseringen av hallen.
Renate Olsen, FrP: Er for hall, og overtalte medlemmene i sitt parti om å stemme ja til prosjektet. Kan nå bli påvirket i motsatt retning av ett av de nye medlemmene i partiet som har bindinger til èn av dem som klager på plasseringen av hallen.

Felleslisten SV og Senterpartiet:
Umulig å spå hva grupperingen mener. Det kommer an på hvem som deltar på møtet. Tore Fosse, SV, er mest positiv. Trudy Engen, SV, er slik jeg oppfatter det mest negativ til prosjektet. Torger Samuelsen, SV, ligger midt imellom.

Barnas representant, Tove Hunnålvatn:
Hva er det beste for barn? Ingen fasit på det. Hver enkelt vil gjøre seg opp en mening, selv om jeg mener lekeområdet som hallen tar vil bli erstattet av selve hallen.

Skjønn og personlige interesser kan være sentral i en viktig sak der kommunestyret har fattet en prinsipiell beslutning. Er det rart man er skeptisk til de politiske prosessene?

Ingen kommentarer: