torsdag 28. august 2008

Flerbrukshallen på Facebook.com

Nå er det laget en egen gruppe på Facebook.com for flerbrukshallen i Honningsvåg. Initiativtaker er Eileen Welde Pettersen.

I gruppas beskrivelse står det følgende:
Vis din støtte og sympati til flerbrukshallen og til De som har jobbet med den i mange år...Dugnads ånden er på tur å renne ut...Gi dem ett løft og meld deg inn i gruppa for at du bryr deg!!!

--Jeg var så skuffet da Det fast utvalg for plansaker utsatte saken på det siste møtet. Jeg er ordentlig irritert på Lars Helge Jensen, Renate Olsen og representantene til SV. Planutvalget skulle si ja eller nei til dispensasjon på høyden, men alle andre moment ble trukket inn i debatten. Formålet er klart for meg. Lars Helge Jensen ønsker å ødelegge for HT & IF Allianse, sier Eileen Welde Pettersen som håper Facebook-gruppen får stor oppslutning, noe som kan være et viktig signal til politikerne.

Denne gangen er jeg faktisk enig med AP-sympatisøren Eileen Welde Pettersen, selv om jeg ikke er stor tilhenger av aksjoner på denne saken. Jeg mener det er politikerne som er problemet, ikke huseierne som har klaget på plasseringen av hallen. Alle skal ha rett til å klage på politiske vedtak, men politikerne skal holde en stø kurs. Det har ikke vært tilfellet i saken om flerbrukshallen der Høyre, FrP og SV rotet til saken.

Gi din støtte til hallen på Facebook.com.

Ingen kommentarer: