torsdag 14. august 2008

Lars Helge, lag et forslag

Høyre ønsker et samferdselsutvalg, ifølge Lars Helge Jensens uttalelser til Radio Nordkapp.

Et eget utvalg for samferdsel har ikke vært programfestet. Det har heller ikke blitt foreslått av Høyre i kommunestyret, i forbindelse med for eksempel konstitueringen. Likevel ønsker Jensen et sånt utvalg.

Mitt ankepunkt mot Nordkapp Høyre er mangelen på forslag, både i interne prosesser, men også i de folkevalgte organene. Hvis et samferdselsutvalg er en god ide, vil et eventuelt forslag få tilslutning, men forslaget må fremmes. Det har ikke Høyre eller noen av de andre partiene gjort i kommunestyret. Lars Helge Jensen har vært Høyres gruppeleder siden valget i 1999.

Jeg liker ikke tanken om et samferdselsutvalg som kun har innstillingsrett. Høyre har jobbet for å legge ned avdelingsstyrene. Det blir meningsløst å ville avvikle avdelingsstyrene, som faktisk kan drive med politikk gjennom å ta beslutninger, samtidig som partiet vil opprette et samferdselsutvalg som kun har innstillingsrett. Hvis fagpolitikere for skolen er uviktig, må personer som skal jobbe med fly- og båtruter, og som kun ha innstillingsrett, også være uviktig for Høyre som bør jobbe for å forenkle de politiske prosessene i Nordkapp.

(Foto: http://www.radionordkapp.no/)

Ingen kommentarer: