tirsdag 26. august 2008

Nei til aksjoner!

Mange er skuffet over dagens vedtak i Det faste utvalg for plansaker. Noen tar til ordet for ulike aksjoner, fra tog til SMS-aksjoner som ramme personer som har benyttet sin rett til å klage på plasseringen av hallen.

Jeg anbefaler ingen aksjoner. Naboene til fotballbanen har kun benyttet seg av sin rett til å protestere mot hallen og har, slik jeg forstår det, brukt plan og bygningsloven for å fronte sin sak. Det er en rett alle bør akseptere, selv om skuffelsen er stor i dag.

Det er en rettighet for alle borgerne å reagere på politiske vedtak. Noen ganger vinner klagerne frem, andre ganger ikke. Hvis det er noen som fortjener kritikk i denne saken, er det flertallet i Det faste utvalg for plansaker som har beslutningsvegring på grunn av ulike bånd. Neste gang bør vi stemme på politikere som tør å gjøre vedtak. Normalt ville jeg anbefalt Høyre, men jeg gjør det ikke i dag. Høyre har forresten foreslått å forenkle plan og bygningsloven, og det trengs. Det er et komplisert regelverk som regulerer bort mye av det som burde vært lokalpolitikernes handlingsrom.

Nei til aksjoner og ja til å være så liberal at vi aksepterer uenigheter uten å gå til ulike aksjoner. Neste gang kan det være vi som krever en rett til å reagere på et politisk vedtak som er gjort av kommunestyret.

Ingen kommentarer: