torsdag 7. august 2008

Jobber lite og galt med budsjettet

Tore Fosse, SVs gruppeleder i kommunestyret, sa i Radio Nordkapp i dag at politikerne jobber mye med budsjett. Så mye at det går utover andre saker.

Jeg er uenig. Politikerne jobber for lite med budsjett og økonomi. Arbeidsmetoden er rimelig dårlig.

Dessverre er budsjettprosessen i formannskapet hver høst. Riktig nok har de økonomiske målene blitt vedtatt før prosessen tar til, men det er hver høst at det er fokus på budsjettet for kommende år. Formannskapet opptrer de første månedene som en koseklubb, uten politikk, uten voteringer over forslag og uten en ideologisk debatt. Først i november og desember tilspisses debatten. Det er for sent. Forslagene som Høyre og Fremskrittspartiet vedtok på et medlemsmøte tidligere i år, burde vært fremmet i budsjettprosessen for inneværende år i formannskapet.

Budsjett og økonomi er viktig hele året og ikke bare i månedene før jul. Hadde årshjulet blitt fulgt slavisk med ordentlige politiske debatter, ville Nordkapp kommunes økonomi vært bedre, og SV ville ikke vært kommunestyrets største parti.

Ingen kommentarer: