torsdag 31. juli 2008

Intervju med Vanebo

Jeg har gjort et kort intervju med Ove Vanebo, formann i Fremskrittspartiets Ungdom. Han og 130 andre FpU`ere møtes til sommerleir på Tanum Strand.

Mer i Liberaleren.

Ingen kommentarer: