søndag 16. september 2007

Høyre må gå til høyre

De politiske forskjellene i Finnmark må bli større. Hvis ikke det skjer, vil Høyre snart være et miniputtparti i Norges nordligste fylke. Høyre kan bli mye større gjennom å endre den politiske kursen.

Høyre har ikke gjort et spesielt godt valg i Finnmark, til tross for gode forutsetninger. Finnmark bør være et eldorado for ikke-sosialistiske politiker. Det kryr av muligheter, alt fra å effektivisere offentlig sektor til å satse på et næringsliv som har unike muligheter, fra reiseliv til fisk og petroleumsrelatert virksomhet. Høyre kan aldri konkurrere med Arbeiderpartiet og SV om å være best i sosialdemokrati, selv om partiets politikere har prøvd på den sosialdemokratiske vrien i altfor mange år.

I min hjemkommune, Nordkapp, er 90 prosent av alle vedtakene i formannskapet enstemmige. Kommunen har i praksis finansiert driften med lån ettersom momskompensasjon fra byggeprosjekt går til driften av kommunen. I tillegg utvides eiendomsskatten. Alt dette skjer uten store protester fra Høyre i form av alternative forslag. Dette er stikk i strid mot god borgerlig tradisjon som høyrepolitikere bør være opptatt av. Situasjonen i Hammerfest og Alta ligner på Nordkapp, selv om Hammerfest kommune og Alta kommune har betydelig bedre økonomi enn kommunen jeg bor i. Fellestrekkene er likevel at politikerne samler seg om sosialdemokratiske verdier, og det er for oss som ønsker en mindre offentlig sektor svært betenkelig. Enigheten om den politiske kursen er faretruende stor.

Den moderate linjen til høyreforeningene fører til stor enighet mellom partiene. Det er vanskelig å finne skillelinjer for velgerne. Det er hovedgrunnen til at vel 50 prosent stemmer ved kommune – og fylkestingsvalg. Enigheten mellom partiene sørger for at hvis en velger er sint på SV, vil den samme velgeren naturligvis også være misfornøyd med Høyre. Det ligger et enormt potensial til høyre for sentrum/venstre, og det er naturlig at Høyre er det partiet som først prøver å nå denne gigantiske velgermassen.

Den moderate høyrelinjen fører også til redusert kraft for å dreie politikken til høyre. Det betyr at offentlig sektor vokser, og det er få eller ingen alternativ for en konstruktiv linje for mer frihet, mer ansvar og mer mangfold. Det er bare tapere med få skillelinjer. Dessverre er Høyre den største taperen, noe valgresultatet i Finnmark i stor grad bærer preg av.

Valgresultatet i Finnmark hentet fra Finnmark Dagblad.

Sosialdemokratiske høyrepolitikere vil påstå at valgresultatet i Finnmark ikke var elendig. Når byer som Alta og Sør-Varanger har tilbakegang og Nordkapp Høyre har stabilisert seg på vel 13 prosent, må det være dårligere enn det som bør være målsetningen til Høyre i Finnmark.

Ingen kommentarer: