mandag 17. september 2007

Ulykkelige sosialister?

Syns du arbeiderpartipolitikere, SV-politikere og Arne Basso virker ulykkelige?

Kanskje ikke så merkelig. En undersøkelse utført av danske, sveitiske og svenske forskere slår nemlig fast at jo lengre til venstre på den politiske skalaen en person befinner seg, jo mer ulykkelig er personen. Jeg skjønte at noe måtte være galt med det vi i Norge omtaler som sosialdemokrater!

Eller kanskje ikke. Ole Håvard Olsen, nyvalgt kommunestyremedlem for Nordkapp Arbeiderparti, er sosialist. Han virker ikke spesielt ulykkelig. Jaja han er kanskje en høyremann i skapet.

Les mer om undersøkelsen i politiken.dk.

Ingen kommentarer: