torsdag 13. september 2007

Nominasjonsprosessen er viktig

Partiene har tatt for lett på nominasjonsprosessene. Partilistene har blitt svakere og svakere. Resultatet blir at mange unnlater å stemme. Dessuten er det mange som retter på listene, spesielt sammenlignet med tidligere.

Nordkapp Høyre sine nominasjonsprosesser har siden 90-tallet vært uverdig, til dels uryddig. Partiet bryter mange viktige prinsipp i sine valgforberedelser. Organisasjonskulturen er lik null, og uten forbedringer vil Høyre aldri bli et alternativ i Nordkapp. Jeg kan trekke frem skrekkeksempel etter skrekkeksempel, men jeg lar vær. Jeg blir bare i dårlig humør og forbannet av å tenke på organisasjonskulturen i Nordkapp Høyre. Til tross for dårlige forberedelser, hadde Nordkapp Høyre denne gangen et godt listeforslag. Selvsagt mye listefyll, men med mange spennende kandidater. Den gode listen kan være årsaken til at partiet ikke gjorde et katastrofevalg.

Nordkapp Arbeiderparti er helt motsatt av Høyre. Der er det system. Maskineriet fungerer og nominasjonsprosessen er ryddig, spennende og verdig. Når arbeiderpartipolitikerne er nominert, vet kandidatene hvilket program de skal forsvare. Selv om Arbeiderpartiet har system, kan årets listeforslag karakteriseres som svakt. Mange av lokallagets topper vil sannsynligvis være enige med meg i påstanden, og det er hovedgrunnen til katastrofevalget med en tilbakegang på over 12 prosent.

Hovedgrunnen til at jeg kritiserer partienes valg av kandidater, er at det ble rekord i antall rettinger ved årets valg. I år ble 52,8 prosent av listene rettet, mens i 1987 ble 28,7 prosent av listene endret på. En voldsom oppgang, og forklaringen på rekordrettingen er dårlige listeforslag.

Tore Fosse stod på sikker plass på SVs liste, men fikk mange ekstra kumuleringer. Alle stemmene til Tore Fosse forklarer litt av økningen, men langt fra alt. Dårlige lister er en sannhet som toppene i partiene helt sikkert ikke vil innrømme.

Se rettetallene på www.radionordkapp.no.

Jeg er ikke imot at velgerne benytter muligheten til å stemme aktivt gjennom å bruke kumuleringer og slengere. Jeg synes bare det er bemerkelsesverdig stor økning siden 1987 og 1991. Økningen kan forklares, og den forklaringen bør partiene ta seriøst.

Ingen kommentarer: