onsdag 12. september 2007

Ordfører – ingen hemmelighet


Den 16. oktober er det konstituering i Nordkapp kommunestyre. 25 representanter skal velge ordfører, varaordfører, setteordfører, formannskap, kontrollutvalg, avdelingsstyrene og en rekke råd og utvalg.

Jeg skal ikke påstå at jeg vet hvem som kommer i hver eneste posisjon. For det gjør jeg ikke, men jeg har en anelse om hvem som kommer til å samarbeide. Dermed har jeg også et bestemt inntrykk av hvem som blir ordfører, varaordfører og hvor mange representanter de forskjellige blokkene får i formannskapet og avdelingsstyrene. Det vil være sleipt å avsløre dette allerede nå. Derfor kommer jeg til å holde det hemmelig. På den måten får den lokale media masse godt stoff med uttalige spekulasjoner de neste dagene og ukene. Jeg føler likevel at bitene er på plass, selv om ingen av partiene vil komme med en slik innrømmelse så tidlig i forhandlingene.

Uansett hva som skjer, uansett om jeg har rett eller ikke, må jeg bare innrømme at jeg ikke har noe med konstitueringen å gjøre. Jeg har selvsagt snakket med personer som skal ta avgjørelsene, men jeg har ikke gitt spesielle råd. Det er de forskjellige kommunestyregruppene og lokalpartiene som må avgjøre det valgtekniske samarbeidet, og det kommer politikerne til å gjøre på en god måte.

Huff, der holdt jeg på å skrive navnet på den neste ordføreren. Det er kanskje på tide å stoppe bloggingen nå.

Radio Nordkapp har offentliggjort det nye kommunestyret i Nordkapp. Det er Kristina Hansen og Tore Fosse som konkurrer om ordførervervet. Litt pussig egentlig ettersom begge er imot konkurranse i kommunal sektor.

Ingen kommentarer: