fredag 14. september 2007

Skummelt – politikerne skal diskutere alkohol

Hver gang politikerne skal diskutere alkohol, skjenkebevillinger og kontroller går det kaldt nedover ryggen min. Det går som regel bra, men Nordkapp kommune har gjort mye rart på dette området i flere tiår. Mange av tiltakene ler vi av i dag, men det er de samme partiene som styrer. Dermed kan det latterlige igjen bli en realitet.

Nordkapp kommunestyre har vedtatt alt fra alkoholfrie mandager til at politikerne også skal utøve kontroll på stedene som har salgs – eller skjenkebevilling. I tillegg har det vært store skjevheter på tildelinger av bevillinger. Derfor grøsser jeg hver gang politikerne skal behandle alkoholsaker. Det eneste partiet som har vært rimelig troverdig på dette området er Høyre.

Avdelingsstyret for Helse, omsorg og sosiale tjenester skal vurdere hvordan skjenkekontrollen skal utøves i fremtiden. De siste årene har Finnmark Vakt og Alarmservice gjennomført kontroller i Nordkapp. Det har ikke vært perfekt, men langt bedre enn det kontrollsystemet kommunen har hatt tidligere. Rådmannen foreslår å innhente tilbud også fra andre aktører ettersom Finnmark Vakt og Alarmservice ikke har gjennomført kontroller hos alle som har en bevilling. Rådmannens forslag er helt greit. Det er rimelig at private aktører konkurrerer om oppdraget.

Jeg frykter at noen glupinger i avdelingsstyret skal foreslå at kommunen selv kan påta seg kontrollansvaret. Det har kommunen prøvd før, og det trekket var ikke vellykket. Eller det var direkte useriøst ettersom bevillingsinnehaverne ble behandlet ulikt. Aktørene i dette markedet konkurrerer. Det er viktig at næringslivet har de samme konkurransevilkårene.

Nordkapp kommune bør la Finnmark Vakt og Alarmservice eller andre private aktører stå for alkoholkontrollene. Det har fungert godt, og langt bedre enn da lokale helter kontrollerte bevillingsinnehaverne.

Jeg har sterke meninger om Alkoholloven, men den må endres av Stortinget, og det er ikke et tema i denne bloggen.

1 kommentar:

Syver sa...

Jeg administrerte politikerkontrollen i Nordkapp i 1992-1993. Så vidt jeg husker var det kontrollører som var nektet adgang på grunn av overstadig beruselse på skjenkesteder som privatperson som uka etterpå gjennomførte kontroller som politikere. Klart vi ikke kan ha det slik.
Jeg tror ikke politikerne i avdelingsstyret er så "glupe" at de overtar kontrollen selv.