torsdag 9. juni 2011

Facebook-forbud?

Ordføreren i Hamar vil ha kjøreregler for bruk av sosiale medier i møter. Det kan også bli aktuelt med forbud, ifølge Hamar Arbeiderblad.

Mange liberale politikere bruker sosiale medier under møter. Mest kjent er kanskje FpU-leder Ove Vanebo som oppdaterte Facebook-statusen under et kommunestyremøte. Det ble et sabla rabalder i de tradisjonelle riksmediene.

At politikerne bruker sosiale medier under møter er positivt. Det betyr informasjon til borgerne og mer informasjon om hva som skjer i et folkevalgt organ, kan resultere i økt engasjement. Politikerne har krav på ytringsfrihet, og bruk av sosiale medier midt under et møte er naturlig ettersom mange velgere befinner seg på blant annet Facebook.com og Twitter.com. Så lenge nettaktiviteten ikke forstyrrer forsamlingen, er det ingen grunn til å kreve forbud slik Hamar-ordføreren ymter frempå om.

Frihet og ansvar er også på dette området gode ord for de folkevalgte.

I Nordkapp er sosiale medier ikke et problem for politikerne. Jeg har aldri sett at politikere har brukt sosiale medier under et møte. I Nordkapp henger politikerne litt etter, som vanlig. :-)

3 kommentarer:

Anonym sa...

Facebook burde vært forbudt i arbeidstiden. Hvor mange årsverk sløses ikke bort i AS Norge fordi arbeidstakerne er på facebook, oppdaterer bloggene sine osv.

Solvik sa...

Anonym, et dårlig forslag! Dersom Facebook var forbudt ville det vært andre alternativ. Sosiale medier er langt mer enn Facebook.com. Forbud er ikke løsningen.

At bruk av internett bør reguleres gjennom avtale mellom hver enkelt arbeidsgiver og arbeidstaker, bør være en selvfølge.

Anonym sa...

Hvorfor skal "jeg" som arbeidsgiver betale "deg" for at du skal sitte å oppdatere dine private facebook side i arbeidstiden? Deler av den lønnen jeg betaler deg går altså til at du gjør private ærender i arbeidstiden. I denne tiden, som jeg har ansatt deg for å produsere (varer/tjenester) for min bedrift!