fredag 3. juni 2011

Evaluering av forsøket i Hammerfest

Hammerfest kommune er én av ti kommuner som deltar i forsøksordningen.

I utgangspunktet er ordningen med elektronisk valg svært spennende, selv om det er mulig å være skeptisk til ordningen. Nå har Kommunal- og regionaldepartementet inngått kontrakter med forskningsmiljø som skal evaluere ordningen. Statsråden håper evalueringen blir omfattende og grundig.

Jeg er for ny teknologi fordi jeg tror det kan effektivisere valget. Effektivisering betyr reduserte skattefinansierte utgifter og kanskje høyere valgdeltakelse.

Les mer om forsøksordningen på Regjeringen.no.

Ingen kommentarer: