onsdag 1. juni 2011

Dårligere kommunepolitikere

Finnmarkskommuner har bra med penger per innbygger sammenlignet med kommuner sør i landet. Likevel havner kommuner i landets nordligste fylke på ROBEK-listen. Gamvik kommune er ny på listen, mens Nordkapp har stått i registeret siden 2009.

Når en kommune havner i ROBEK betyr det enkelt og greit at politikerne har brukt for mye penger. Eller beskrevet på en annen måte; gale prioriteringer. Politikere som ikke klarer å sette grenser for politikk vil få problem med å balansere økonomien.

Det er Finnmark Dagblad som melder at Gamvik kommune er ROBEK-deltaker.

Ingen kommentarer: