torsdag 9. juni 2011

FrP går i Maritas fotspor

Slik jeg tolker forslaget fra Alta Fremskrittsparti, ligner forslaget veldig på det Høyres Marita M Nilsen fremmet tidlig i denne valgperioden. Altaposten skriver om FrP-forslaget.

Kulturskolene er dessverre en lovpålagt oppgave, men kommunene får stor frihet i hvordan de organiserer tilbudet. En del kommuner har organisert kulturskoletilbudet annerledes enn det innbyggerne i Nordkapp er vante til.

Jeg savner politikere som fremmer forslag. Ja, jeg savner Marita i Nordkapp-politikken.

Ingen kommentarer: