mandag 20. juni 2011

Ekstremt mange bruker biblioteket

Ifølge Nationens distriktsbarometer bruker 51 prosent av de spurte biblioteket. 42 prosent av de spurte er fornøyde med det skattefinansierte tilbudet.

Det er Nationen som skriver om undersøkelsen fra 2009. Det ble lånt ut 25 millioner bøker, filmer og plater. Det tallet er så høyt at biblioteket er en gigantisk konkurrent til private aktører som ikke har sugerør ned i en skattefinansiert kasse.

Jeg mener staten/kommunen ikke skal være aktør i et konkurranseutsatt område. Rett og slett fordi politikerne er regulator og premissgiver for konkurransen.

Da Nordkapp kommune i forrige periode laget bibliotekplanen etter forslag fra Høyre, fremmet partiet forslag om begrenset utlånsvirksomhet i solidaritet med private aktører som lever av salg/utlån til kundene. Forslagene var naturlig nok i tråd med Lov om folkebibliotek som er Stortingets redskap for driften av biblioteket.

I Høyres gruppe i oppvekst og kulturfraksjonen var jeg den moderate stemmen. Det var medlemmer i fraksjonen som ville gå mye lengre enn det jeg foreslo.

Ingen kommentarer: