tirsdag 14. juni 2011

Dumt!

Da har en av kommunens sektorsjefer sagt opp stillingen. Hvorfor spurte jeg ikke om, men stort arbeidspress kan være én av flere årsaker. Dumt! Denne sektorsjefen har gjort mer enn det en kommune kan forlange av en arbeidstaker.

Ulempen med at Nordkapp mister byråkrater er stort gjennomtrekk. Det blir vanskelig å bygge opp et ordentlig system når nøkkelpersonell forsvinner jevnt og trutt. Uten et godt system og gode planer blir det vanskelig å få skuta på rett kjør og Nordkapp kommune er et skip som ikke følger oppsatt kurs. Vi er blant annet en ROBEK-kommune.

Jeg har ikke tenkt å røpe navnet på byråkraten, men Nordkapp må erstatte en sektorsjef som har gjort en formidabel jobb. Det blir ikke enkelt!

Ingen kommentarer: