torsdag 9. juni 2011

Budsjettet for 2011

Rådmannens signaler om økt kassakreditt og merforbruk er et godt bevis på at partiene ikke gjorde jobben de bør gjøre i forbindelse med budsjettprosessen. Ettersom Nordkapp er en svært rød kommune, er det Høyre og FrP som sakte, men sikkert må vri politikken til høyre. Det gjør partiene med gode forslag. Budsjettet for 2011 ble dessverre vedtatt enstemmig, og er et nytt eksempel på at de ikke-sosialistiske partiene ikke gjør jobben de er satt til å gjøre av velgerne.

Høyres forslag om å gjennomgå organisasjonen er symbolpolitikk som fikk tilslutning i kommunestyret da budsjettet for 2011 ble vedtatt. I dag er det 9. juni og arbeidet med å gjennomgå organisasjonen har ikke startet.

Jeg mener budsjettprosessen er gjennomgang. Da skal politikerne, ut fra ideologisk ståsted og partiprogram, fremme forslag på politikk, altså prioriteringer mellom byrder og knapper goder. Høyre og FrP må være de som holder tøffest på pengesekken.

Ingen kommentarer: