torsdag 16. juni 2011

Kommunal sektor ble større

Flere og flere jobber i kommunene. Det var bortimot 499 000 ansatte i kommunal sektor i 4. kvartal i 2010.

Økningen i forhold til 2009 er to prosent eller nærmere 10 000 personer, ifølge Statistisk sentralbyrå.

At kommunal sektor blir større og større i antall ansatte er skremmende. Det betyr at politikerne ikke prioriterer innsparinger og effektiv drift sterkt nok.

I Nordkapp går en veldig stor del av budsjettet til lønn. Det går utover veier, kommunale bygg osv.

Ingen kommentarer: