tirsdag 28. juni 2011

Flotte moment fra AP-ordføreren

Det er veldig vanskelig å være uenig med Kristina Hansen i innlegget hun holdt da kommunestyret behandlet regnskapet for 2010. Budsjettdisiplinen må bli bedre, uten at jeg gir rådmannen skylden. Politikerne må være vakthunder, og bør sørge for innsparinger i løpet av budsjettperioden.

Nordkapp kommunes økonomi har vært ute av kontroll og det har skjedd med tverrpolitisk enighet. Kun FrP kan bli frikjent ettersom partiet ikke var representert i kommunestyret i perioden 1995 – 2007.

Renta er viktig for kommunens økonomi og lånebelastningen på 270 millioner kroner har det vært bred enighet om.

Et godt innlegg. Problemet er at mange av dagens kommunestyrerepresentanter har vært med på å kjøre økonomien i grøfta. Også Kristina Hansen som var vanlig medlem av kommunestyret i forrige periode.

Det holder ikke å advare mot en utvikling fra talerstolen. Det er politiske vedtak rådmannen forholder seg til. For å få gode vedtak må politikerne fremme forslag. Mangel på gode forslag er det store problemet i avdelingsstyrene, formannskapet og kommunestyret.

Ingen kommentarer: