onsdag 8. juni 2011

Byråkratiartikkel på Liberaleren

Jeg har skrevet om byråkratikostnadene på Liberaleren. Dersom du ønsker å lese tallene for Nordkapp, trykk på lenken til Byråkratibarometer 2010 og søk på Nordkapp.

Ingen kommentarer: