mandag 6. juni 2011

Må justere kursen

Det er uforståelig at mange kommunepolitikere hindrer nytenking i egen kommune.

Per Richard Johansen, sjefsøkonom i KS, sa på kommunekonferansen som startet på mandag, at dersom kommunesektoren ikke blir effektivisert vil det bli dårligere kvalitet på tjenestene. Om ti år er det ikke penger nok i kommunesektoren til å opprettholde dagens nivå og kvalitet.

Mange kommunepolitikere kvier seg til å privatisere tjenester, samt å konkurranseutsette tjenester. Tilslutt blir borgerne de store taperne.

Nordkapp kommune har på grunn av politiske prioriteringer allerede for lite penger. Om ti år vil situasjonen være betydelig verre om politikerne ikke tar nødvendige grep.

Kommunal Rapport har mer om kommunekonferansen.

Ingen kommentarer: